Sněmovní tisk 1044
Návrh insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1044/0 dne 13. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1044/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1973).

 • V
  • Ústavně právní výbor návrh zákona neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 75 (30. listopadu a 1. prosince 2005)
   č. 78, doplnění (19. a 20. ledna 2006)
   č. 78 (19. a 20. ledna 2006)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: analýza příčin, dluh, konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)