Sněmovní tisk 1042
Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1042/0 dne 7. 7. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1813).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 8. 2005 na 46. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 8. 2005 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 76, usnesení č. 1832).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 8. 2005.
  Zákon Senátem schválen 15. 9. 2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 394/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: pokuta, soudní řízení, trestní řízení, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)