Sněmovní tisk 1034
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1034/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1034/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, správní řízení, stavební politika, stavební povolení, stavebnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)