Sněmovní tisk 1025
Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1025/0 dne 24. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1025/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Antonín Sýkora a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 1. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2118).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1025/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1025/3, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 327, usnesení č. 2312).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 306, dokument 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 316, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1025/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1025/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2471).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 247/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Právo zástavní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: obchodní pravidla, otevírací doba, použité zbožíISP (příhlásit)