Sněmovní tisk 1003
Novela z. o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2005 (usnesení č. 456). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1970).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1003/2, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 2295).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 320, dokument 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 454).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 2. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 253/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík trestů, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evropský soudní prostor, policejní spolupráce (EU), soudní řízení, soudní spolupráce, trestní řízení

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)