Sněmovní tisk 956
Vládní návrh zákona o přiznání k majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 956/0 dne 13. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1639).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16. 10. 2001 zamítnut na 39. schůzi (hlasování č. 43, usnesení č. 1741).Hesla věcného rejstříku: Přiznání k majetku

Deskriptory EUROVOCu: daň z bohatství, daň z majetku, daň z příjmu fyzických osob, nabytí vlastnictví, soukromý majetekISP (příhlásit)