Sněmovní tisk 955
Novela zákona o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Vladimír Doležal, Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek, Svatomír Recman, František Vnouček, Miloslav Výborný) předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 955/0 dne 11. 6. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2001 jako tisk 955/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 7. 2001 (usnesení č. 433). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 7. 2001 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 10. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1677).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 955/3, který byl rozeslán 26. 10. 2001 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 1811).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 134/2 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 11. 2001 poslancům jako tisk 955/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 11. 2001 poslancům jako tisk 955/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 529, usnesení č. 1975).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 178 pod číslem 493/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, pozemní dopravaISP (příhlásit)