Sněmovní tisk 937
Návrh zákona o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Máče, Vojtěch Filip, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Máče Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 18. 5. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 937/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: ochrana krajiny, ochrana životního prostředíISP (příhlásit)