Sněmovní tisk 911
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000

Autor: Rusnok Jiří

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2001 jako tisk 911/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2001 (usnesení č. 398). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 911/1 rozesláno poslancům 1. 6. 2001.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 19. 6. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 911/2.
  • Rozpočtový výbor vydal 19. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 911/2.
  • Rozpočtový výbor vydal 18. 6. 2001 oponentní zprávu jako tisk 911/3.
 • Č

  Čtení proběhlo 12., 13. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Zpráva zamítnuta (usnesení č. 1705).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)