Sněmovní tisk 902
Dokončení progr. obnovy vodních toků letech 1997 a 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 4. 2001 jako tisk 902/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2001 (usnesení č. 397). Zpravodajem určen Ing. Václav Grüner, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1713).Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: financování, mimorozpočtové výdaje, ministerská odpovědnost, povodeň, vodní tok, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)