Sněmovní tisk 89
Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 6. 1. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 143).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 89/3, který byl rozeslán 14. 5. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 301).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 44, dokument 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa), Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 44/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 44/4 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 8. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 169/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, vězeň, vězeňská správa, vězeňské právo, vězeňský personál, vězeňský režim, výkon trestuISP (příhlásit)