Sněmovní tisk 883
Vládní návrh zákona o nájemném z bytu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, bytové právo, cenová regulace, placené služby, poskytování služeb, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmů, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)