Sněmovní tisk 88
Vládní návrh zákona o veterinární péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 1998.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 31. 12. 1998.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 1999. Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 147).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 88/2, který byl rozeslán 12. 5. 1999 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 543, usnesení č. 306).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 45, dokument 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Ladislav Svoboda), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 12. 1998 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 45/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 45/3 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 1999 poslancům jako tisk 88/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 1999 poslancům jako tisk 88/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 374, usnesení č. 432).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 166/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Veterinářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, veterinář, veterinární inspekce, veterinární léčivý přípravek, výživa zvířat, zdraví zvířat, živočišný produktISP (příhlásit)