Sněmovní tisk 877
Vl. návrh zák. o řízení ve věcech soudců a st. zástupců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 21. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1532).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 25. 10. 2001 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 383, usnesení č. 1810).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 142, dokument 142/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 142/1 (zamítá).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 11. 1. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 7/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, kompetence soudce, laický soudce, právní systém, soudce, soudce a státní zástupceISP (příhlásit)