Sněmovní tisk 868
Senát. zák. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněn. živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Emil Škrabiš, Karel Korytář, Jiří Liška, Vladimír Oplt, Jaroslav Petřík, Jiří Rückl) předložila Senátu návrh zákona 26. 10. 2000. Návrh zákona rozeslán dne 15. 10. 2002 senátorům jako tisk 348/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 348/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 1. 2001 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 348/2 (schvaluje).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 7. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Škrabiš E., Korytář K..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 12. 3. 2001.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 4. 2001 jako tisk 868/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 129, dokument 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 476/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Náhrady regresní, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, ochrana živočišné říšeISP (příhlásit)