Sněmovní tisk 859
Návrh zák. jednoráz. peněžní částky účastníkům národ. boje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Turek, Vladimír Cisár) předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Turek R. , Cisár V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 859/0 dne 26. 2. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 22. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 3. 2001 jako tisk 859/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1540).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 859/2.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 859/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 859/4, který byl rozeslán 24. 5. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 504, usnesení č. 1623).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 73, dokument 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2001 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 73/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 73/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 73/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 193, usnesení č. 1678).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 261/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, finanční zrovnoprávnění, oběť, obranná politika, odškodnění, válka za nezávislost, vojska v zahraničí, zvláštní dávkyISP (příhlásit)