Sněmovní tisk 856
Koncepce politiky vlády vůči přísl. romské komunity

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti

Autor: Rychetský Pavel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 2. 2001 jako tisk 856/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 28. 2. 2001 (usnesení č. 379). Zpravodajem určen František Pejřil.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 14. 3. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/1.
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1558).Hesla věcného rejstříku: Politika národnostní

Deskriptory EUROVOCu: etnická skupina, ochrana práv a svobod, rasová diskriminace, Romové, společensko-kulturní skupina, trestní právo, vzdělávání, začlenění do společnostiISP (příhlásit)