Sněmovní tisk 842
Vl. zák. o poskyt. inf. pro účely řízení před Evrop. soudem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 9. 2. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2001. Určil zpravodaje: PaedDr. Marie Machatá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1530).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 842/2, který byl rozeslán 2. 7. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 1670).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 96, dokument 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2001 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 96/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 96/3 (schvaluje).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 318/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Listina základních práv a svobod, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Evropský soud pro lidská práva, mezinárodní soud, odvolání, orgány veřejné správy, zprostředkování datISP (příhlásit)