Sněmovní tisk 818
Novela zákona o vytvoření VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Vlach, Tom Zajíček, Miroslav Kalousek, Jaromír Talíř, Vladimír Špidla, Vojtěch Filip, Jitka Kupčová, Pavel Pešek, Eduard Zeman, Jaroslav Zvěřina) předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Vlach Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 818/0 dne 17. 1. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 1. 2001. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 2. 2001 jako tisk 818/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 176/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: region, správní celek, správní reforma, územní samosprávaISP (příhlásit)