Sněmovní tisk 786
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zdeněk Kořistka předložil sněmovně návrh zákona 30. 11. 2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 786/0 dne 5. 12. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2000 jako tisk 786/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 1. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1434).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 786/3, který byl rozeslán 17. 5. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 229, usnesení č. 1596).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 786/4, který byl rozeslán 23. 5. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 556, usnesení č. 1628).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 68, dokument 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 68/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 6. 2001 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 68/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 68/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 195, usnesení č. 1679).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 262/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, daňová úleva, daňový poplatník, fiskální politika, konkurenceschopnost, malá a střední průmyslová odvětvíISP (příhlásit)