Sněmovní tisk 783
Návrh zákona o územním členění státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 23. 11. 2000Vlastimil Tlustý.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 27. 11. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2000 jako tisk 783/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, aplikace zákona, ČeskoslovenskoISP (příhlásit)