Sněmovní tisk 763
Návrh zákona o sdružování v politických stranách - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Karel Šplíchal, Vladimír Doležal, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Benda Marek a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 1. 11. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 11. 2000 jako tisk 763/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 11. 2000 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2001 na 32. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 35, usnesení č. 1391).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 3, dokument 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 2. 2001 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 2. 2001 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 104/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, politické stranyISP (příhlásit)