Sněmovní tisk 74
Návrh na zrušení zákona č. 451/91 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a Rujbrová Zuzka.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 74/0 dne 27. 11. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 28. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 12. 1998 jako tisk 74/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lustrace

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, jmenování pracovníků, přechodné soudnictví, státní úředník, veřejná funkceISP (příhlásit)