Sněmovní tisk 731
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 27. 9. 2000.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 29. 9. 2000.
  Dodatky doručeny sněmovně 29. 9. 2000.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 27. 9. 2000 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 68). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 10. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 731/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 17. 10. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 731/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 17. 10. 2000 oponentní zprávu jako tisk 731/1.
 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1245).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 731/3, který byl rozeslán 4. 12. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 1324).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2000.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 491/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)