Sněmovní tisk 73
Zrušení zák. č. 279/92 Sb., o Policii a Sboru náprav. vých.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a Rujbrová Zuzka.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 27. 11. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 28. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 12. 1998 jako tisk 73/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lustrace

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, jmenování pracovníků, policie, vězeňský personálISP (příhlásit)