Sněmovní tisk 72
Rozhodnutí ESVO a ČR o zrušení Protokolu C

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 3. 12. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 156).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 5. 1999 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 265).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 24. 5. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 9. 6. 1999.

Senát

 • PS

  Miroslav Grégr předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 5. 1999 jako senátní tisk 29/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 29/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: ESVO, revize dohody, země ESVOISP (příhlásit)