Sněmovní tisk 713
V. n. z. dluhop. na náklad. na odstr. povodňových škod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 713/0 dne 1. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1191).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 713/3, který byl rozeslán 5. 12. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 468).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, finanční zrovnoprávnění, povodeň, přírodní katastrofa, škoda, vodní tokISP (příhlásit)