Sněmovní tisk 711
Vládní návrh zákona na úhradu ztráty Konsolidační b.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 711/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1313).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 23. 1. 2001 na 32. schůzi přerušeno (usnesení č. 1390).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 711/3, který byl rozeslán 11. 4. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 326, usnesení č. 1559).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 54, dokument 54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 5. 2001 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 54/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 5. 2001 poslancům jako tisk 711/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 5. 2001 poslancům jako tisk 711/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1634).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 259/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, konsolidace státního dluhu, státní banka, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)