Sněmovní tisk 71
Dohoda o přístupu Bulharské rep. ke Středoevropské dohodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 25. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 1998 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 155).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 5. 1999 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 264).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 24. 5. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 9. 6. 1999.

Senát

 • PS

  Miroslav Grégr předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 5. 1999 jako senátní tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 1999 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 6. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 3. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 30/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, dohoda o volném obchodu, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)