Sněmovní tisk 708
Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 708/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1237).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 708/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1409).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 16, dokument 16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 2. 2001 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 16/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 117/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sbírky veřejné

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, finanční sbírkaISP (příhlásit)