Sněmovní tisk 702
Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 702/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1218).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 702/3, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 85, usnesení č. 1402).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 8, dokument 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 8/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 8/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 21. 3. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 102/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, dohled nad trhem, dovozní omezení, informace pro spotřebitele, nebezpečná látka, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení výrobku, technické předpisy a normyISP (příhlásit)