Sněmovní tisk 690
Návrh novely stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Radko Martínek předložil sněmovně návrh zákona 11. 8. 2000Radko Martínek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 690/0 dne 14. 8. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 8. 2000. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 9. 2000 jako tisk 690/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing.arch. Yvona Jungová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1234).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 690/4, který byl rozeslán 1. 12. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 373, usnesení č. 1328).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 378, dokument 378/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 378/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 378/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 37).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 59/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: správní řízení, stavební povolení, stavební právoISP (příhlásit)