Sněmovní tisk 683
Návrh zák. o poskytnutí peněžní částky účast. národ. boje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Turek, Vladimír Cisár) předložila sněmovně návrh zákona 3. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Turek R., Cisár V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 4. 8. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 8. 2000. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 9. 2000 jako tisk 683/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1232).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/2.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/3.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/4.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 683/5, který byl rozeslán 25. 1. 2001 v 14:00.

 • 3

  Návrh zákona 26. 1. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: armáda, odškodněníISP (příhlásit)