Sněmovní tisk 678
Vl. zák. o pravidlech souběžně probíhajících výk. rozhodnutí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: min. spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 678/0 dne 9. 8. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1241).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 678/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 54, usnesení č. 1397).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 9, dokument 9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 9/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 3. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 3. 2001.

Zákon vyhlášen 3. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 119/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, pravomoc instituce, rozsudek, soudní řízení, správní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgánISP (příhlásit)