Sněmovní tisk 666
Vl. návrh zákona o podmín. provozu vozidel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 666/0 dne 13. 7. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 7. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 64)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1221).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 666/3, který byl rozeslán 5. 12. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 465, usnesení č. 1347).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 375, dokument 375/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 5 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 375/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 375/2 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 12. 1. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 56/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: automobilový park, dopravní licence, pozemní doprava, přepravní předpisy, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrolaISP (příhlásit)