Sněmovní tisk 65
Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Kvapil, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Kvapil Tomáš a Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 4. 11. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 1998 jako tisk 65/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Petr Hort a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 130).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 65/4, který byl rozeslán 26. 3. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 233).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 21, dokument 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 21/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 21/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 25. 5. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 98/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, osvobození od daní, plán výstavby, stavební pozemek, zemědělská půdaISP (příhlásit)