Sněmovní tisk 61
Novela zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Machatá Marie a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 4. 11. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 1998 jako tisk 61/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 128).Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: konzulát, parlamentní volby, pracovník v zahraničí, právo volit, státní občan, velvyslanectví, voličské právo, využití právISP (příhlásit)