Sněmovní tisk 603
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Miroslav Kalousek předložil sněmovně návrh zákona 14. 4. 2000Miroslav Kalousek, Ivan Pilip, Jan Kasal, Karel Kühnl, Cyril Svoboda, Vladimír Mlynář.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 17. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 603/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1087).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 603/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 11. 10. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 603/Z.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 603/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 17. 10. 2000 na 28. schůzi zamítnut (hlasování č. 36, usnesení č. 1214).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, odpis, zdanitelný příjemISP (příhlásit)