Sněmovní tisk 602
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kořistka Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 602/0 dne 14. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 602/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1086).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 17. 10. 2000 na 28. schůzi zamítnut (hlasování č. 35, usnesení č. 1213).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, důchodový plán, sociální příspěvek, životní pojištěníISP (příhlásit)