Sněmovní tisk 588
Vládní návrh zákona o hnojivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 588/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Václav Grüner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 940).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 588/2, který byl rozeslán 30. 6. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 365, usnesení č. 1139).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 320, dokument 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 366, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 308/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hnojiva

Deskriptory EUROVOCu: ekologické právo, hnojiva, manipulace se zbožím, politika životního prostředí EU, rostlinolékařská legislativaISP (příhlásit)