Sněmovní tisk 584
Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 361, dokument 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 11. 2000 a přijal usnesení č. 263, které bylo rozdáno jako tisk 361/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 361/3 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 1. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 361/4 (doporučuje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 2. 2001 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 361/5 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 361/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 584/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 3. 2001 poslancům jako tisk 584/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 33).Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, organizace voleb, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánuISP (příhlásit)