Sněmovní tisk 576
Návrh novely zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Pilip, Miroslav Kalousek, Pavel Pešek, Stanislav Volák, Václav Krása, Ladislav Šustr, Petr Mareš, Miloslav Výborný, Ladislav Korbel, Pavel Němec, Pavel Svoboda, Karel Kühnl) předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 13. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2000. Vláda zaslala stanovisko 13. 4. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2000 jako tisk 576/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2000 (usnesení č. 275). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 108, usnesení č. 993).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, manželé, odpis, zdanitelný příjemISP (příhlásit)