Sněmovní tisk 564
Vládní návrh zák. o zákazu dodávek pro jad. el. Búšehr

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 24. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kavan, Mertlík, Grégr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27470564/0 dne 24. 2. 2000.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 2. 2000.
  Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a přikázal návrh k projednání výboru: Zahraniční výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2000 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2000 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2000 na 23. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 863).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 196, dokument 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 196/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 257, které bylo rozdáno jako tisk 196/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 196/4 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 3. 2000 poslancům jako tisk 564/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 3. 2000 poslancům jako tisk 564/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 910).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 99/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obchod, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Írán, jaderná elektrárna, obchodní omezeníISP (příhlásit)