Sněmovní tisk 559
Novela zákona o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 15. 2. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2000. Vláda zaslala stanovisko 14. 3. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2000 jako tisk 559/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 3. 2000 (usnesení č. 257). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 919).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/4, který byl rozeslán 28. 6. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 1097).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 316, dokument 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 363, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 7. 2000 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 303/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, ekologické vozidlo, opatření na kontrolu znečištění, pozemní dopravaISP (příhlásit)