Sněmovní tisk 550
Vládní návrh zák. o ochraně biotechnologických vynálezů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 838).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 550/3, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 999).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 254, dokument 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 321, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 254/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 206/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chovatelství, Ochrana průmyslového vlastnictví, Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: biologie, biotechnologie, geneticky modifikovaný organismus, chov zvířat, ochrana zdraví rostlin, ochrana zvířat, osvědčení o původu, patentové právo, šlechtění rostlinISP (příhlásit)