Sněmovní tisk 549
Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 549/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 803).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 549/2, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 998).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 256, dokument 256/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 322, které bylo rozdáno jako tisk 256/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 256/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 207/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: duševní vlastnictví, koncepce výrobku, patent, právo EU - vnitrostátní právo, průmyslové vlastnictví, registrovaná obchodní známka, volný pohyb zboží, vynálezISP (příhlásit)