Sněmovní tisk 545
Vl. zák. odborné způsob. k řízení motorových vozidel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 807).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 545/2, který byl rozeslán 23. 5. 2000 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 333, usnesení č. 1027).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 275, dokument 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2000 a přijal usnesení č. 349, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 247/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, dopravní licence, dopravní školení, fyzická osoba, motorové vozidlo, povolení k přepravě, právnická osoba, řidičský průkaz, živnostISP (příhlásit)