Sněmovní tisk 544
Vládní návrh zákona o Záchranném sboru ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Jan Žižka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 898).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 544/2, který byl rozeslán 18. 5. 2000 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 995).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 279, dokument 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 6. 2000 a přijal usnesení č. 224, které bylo rozdáno jako tisk 279/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 238/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana požární, Záchranářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, polovojenské síly, pomoc obětem neštěstí, veřejná bezpečnost, veřejná instituce, veřejná službaISP (příhlásit)