Sněmovní tisk 542
Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 542/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 842).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 542/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 322, usnesení č. 1026).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 269, dokument 269/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Ruml), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 215, které bylo rozdáno jako tisk 269/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 269/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 6. 2000 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 269/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 542/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 542/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 700, usnesení č. 1161).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 257/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Správa státní, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, policejní zadržení, sociální politika, soudní spolupráce EU v trestních věcech, soudní úředník, trestní řízení, ústřední orgány státní správy, vězeňský režimISP (příhlásit)