Sněmovní tisk 541
Novela Ústavy České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 541/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 841).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16., 17. 5. 2000 zamítnut na 25. schůzi (hlasování č. 59, usnesení č. 984).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, Evropský systém ústředních bank, právní systém, soudce, soudní pravomoc, ústavaISP (příhlásit)